Thuốc lào Thanh Hóa loại Đặc Biệt

120.000

Thương hiệu tin dùng của rất nhiều anh em lào thủ cả nước
  • Không nóng cổ hôi bẩn như hàng rẻ tiền
  • Êm say hậu khói + mộc sạch tự nhiên
Phone Mesenger Zalo