Điếu Cày Bọc Đồng Nổi Xịn

550.000,0 450.000,0

Điếu cày bọc đồng 3D

Điếu cày bọc đồng hoa văn

Nõ điếu được làm từ gỗ trắt, gỗ mun, gỗ cẩm

Tặng thuốc lào ngon hút thử

Phone Mesenger Zalo