Điếu Cày Trúc Bọc Đồng Nổi Thanh Hóa

450.000

Điếu cày bọc đồng 3D

Điếu cày bọc đồng hoa văn

Nõ điếu được làm từ gỗ trắt, gỗ mun, gỗ cẩm

Tặng thuốc lào ngon hút thử

Phone Mesenger Zalo