Điếu mini nứa đan mây rừng 100%

500.000

Combo đi theo điếu nứa mini :

  • Bao da đựng điếu
  • Nhấc tàn inox
  • Bịt nỏ
  • Tặng thuốc lào ngon hút thử
Phone Mesenger Zalo