Điếu cày Nứa mini bọc Đồng hoa văn Thanh Hóa

600.000,0 420.000,0

Điếu cày Nứa mini bọc Đồng hoa văn Thanh Hóa.

Dài 45cm. Nõ bọc Đồng.

Chống đổ nước.

Tiện mang theo người (Màu vàng nhạt)

ĐIẾU CÀY NỨA MINI BỌC ĐỒNG HOA VĂN DÀI 45cm

Danh mục:
Phone Mesenger Zalo