Điếu Cày Mini Nứa Bọc Đồng Thanh Hóa.

420.000

COMBO SẢN PHẨM BAO GỒM:

  1. Điếu cày
  2. Bao da đựng
  3. Nhấc tàn inox
  4. Bịt nỏ cao su
  5. Tặng thuốc lào ngon hút thử.
Phone Mesenger Zalo